Integració de robots industrials i manipuladors elèctrics o pneumàtics per la automatització de procesos.

Project Description