Enginyeria claus en mà

El client determina les seves necessitats i EQSi es responsabilitza del desemvolupament de tot el projecte des de les fases incials de disseny fins a la posta en marxa final i l’ arrancada del procés productiu.

drawing project

Assesoria tècnica

Aconsellem técnicament o proveim dels millors especialistes que resolguin les necessitats que ens planteja el client.

Subministrament de recanvis

Mecanitzem recanvis existents, redissenyem antics recanvis o realitzem plànols i documentació pels departaments de manteniment i/o enginyeria.