Integració de equips de visió artificial en procesos automàtics, així com la fabricació de equips específics de verificació de components i procesos.

Project Description