Protecció de dades.

El responsable del tractament de les seves dades:

Identitat. EQSI GLOBAL, S.L amb CIF: B-65555211
Direcció postal: C/ Juan de la Cierva nº 15 Nivel 4 Local 18 08339 Vilassar de Dalt
Tel: 937 532 942
Correu Electrònic: info@eqsi.eu

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En EQSI GLOBAL, S.L tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol•licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Legitimació:

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).
L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol•licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

Destinataris:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.

Drets Contingut Canals d ‘ Atenció
Acces Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EQSI GLOBAL, S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Podrà exercir els seus

drets a:

info@eqsi.eu

 

o

Departament Protecció de Dades

Adreça postal:

C/ Juan de la Cierva nº 15 Nivel 4 Local 18

08339 Vilassar de Dalt

 

Telèfon: 937 532 942

Rectificació Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
Supressió Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Oposició Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. EQSI GLOBAL, S.L deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del Tractament En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

·        Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.

·        Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.

·        Quan en EQSI GLOBAL, S.L no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

·        Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
 

Com podeu exercir els drets?

Si vostè considera que en EQSI GLOBAL, S.L no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic:

info@eqsi.eu

Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

 

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.

 

Write a Reply or Comment