Diseny i integració de linies de muntatge automatitzades o manuals amb criteris Lean Manufacturing. Des de bancs de treball o utillatges fins a linies complertes amb sistemes de transport automatitzat.

Project Description