Fabricació de maquinaria pel procés d’ unió de components plàstics (PC, PC+FB, ABS, …) mitjançant el procés de reblonat en calent o HEAT STAKING. Automatització complerta del procés així com el marcatge per láser i la traçabilitat de components.

Project Description